BN – 3.1 RIADIACI SYSTÉM

Kód produktu: BN – 3.1
Dostupnosť: Skladom

BN – 3.1 RIADIACI SYSTÉM pre riadenie jednofázových, jednotlakových, pneumatizovaných, nožných bodoviek a švoviek

Riadiaci systém BN – 3.1 je systém na riadenie pracovného cyklu a zváracieho procesu jednofázových jednotlakových pneumatizovaných a nožných bodoviek jednoduchšej konštrukcie, švoviek a automatizovaných pracovísk. Presným nastavením technologických časov a veľkosti zváracieho prúdu sa dosahuje vysoká kvalita zvarov pri minimálnych nárokoch na obsluhu. Riadiaci systém umožňuje komunikáciu s nadriadeným systémom cez prúdovú linku.

FUNKCIE RIADIACIEHO SYSTÉMU BN 3.1

  • 30 užívateľských programov pre nastavenie zváracích parametrov
  • voľbu zadávania technologických časov buď v periódach sieťovej frekvencie, alebo v sekundách
  • meranie cos j zváracieho stroja bez použitia meracích prístrojov
  • konfigurácia vstupov a výstupov podľa typu stroja
  • použitie v automatizovanom pracovisku – signály: pripravený, ukončenie cyklu, štart, prepínanie programov cez binárne vstupy a iné
  • 2x vstup 24V AC
  • 2x výstup 24V AC / 0,5 A
  • komunikácia cez prúdovú linku, alebo skupinové riadenie (blokovanie dvoch strojov počas zváracieho cyklu)