ULB – 4.2 UNIVERZÁLNY RIADIACI SYSTÉM

Kód produktu: ULB – 4.2
Dostupnosť: Skladom

ULB – 4.2 UNIVERZÁLNY RIADIACI SYSTÉM pre riadenie jednofázových odporových zváracích strojov s galvanicky spojenými striedavými vstupmi a výstupmi

Riadiaci systém ULB – 4.2 je univerzálny riadiaci systém pre riadenie všetkých druhov jednofázových odporových zváracích strojov s pneumatickým, alebo mechanickým ovládaním. Komunikácia po sériovej linke umožňuje spojenie s nadriadeným riadiacim systémom, alebo s počítačom. Riadiaci systém ULB – 4.2 je inovovaný riadiaci systém riadenia ULB – 1.2. V rámci vlastností riadiaceho systému ULB – 4.2 ostali niektoré funkcie zachované a boli pridané nové funkcie ako napríklad:

  • 20 zváracích programov
  • riadenie chladenia
  • komunikácia cez RS 232 s komunikačným programom ULB 4.1v2 bez prídavných modulov
  • kontrola nastavených parametrov pri uzamknutom programovaní bez možnosti nastavenia
  • možnosť navolenia upínačov pre LIS
  • použitie v automatizovanom pracovisku – signály: pripravený, ukončenie cyklu, štart, prepínanie programov cez binárne vstupy
  • 16x vstup 24V AC
  • 8x výstup 24V AC / 0,5 A