ULB – 4.5 UNIVERZÁLNY RIADIACI SYSTÉM

Kód produktu: ULB – 4.5
Dostupnosť: Skladom

ULB – 4.5 UNIVERZÁLNY RIADIACI SYSTÉM pre riadenie jednofázových odporových zváracích strojov s opticky oddelenými jednosmernými vstupmi a výstupmi

Riadiaci systém ULB – 4.5 je univerzálny riadiaci systém pre riadenie všetkých druhov jednofázových odporových zváracích strojov s pneumatickým, alebo mechanickým ovládaním. Zabudovaný systém merania a regulácie zváracieho prúdu umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu zvarov a zváranie aj pozinkovaných plechov. Komunikácia po sériovej linke umožňuje spojenie s nadriadeným riadiacim systémom, alebo s počítačom a získavanie protokolov o vykonaných zvaroch. Riadiaci systém ULB – 4.5 je inovovaný riadiaci systém riadenia ULB – 1.5. V rámci vlastností riadiaceho systému ULB – 4.5 ostali niektoré funkcie zachované a boli pridané nové funkcie ako napríklad:

 • 20 zváracích programov
 • komunikácia cez RS 232 s komunikačným programom ULB 4.1v2 bez prídavných modulov
 • riadenie chladenia
 • výpis a nulovanie regulačnej odchýlky pre každý program
 • automatická identifikácia typu stroja po pripojení riadiaceho systému cez externé vstupy
 • zber dát zvárania na SD kartu
 • zálohovanie nastavenia riadiaceho systému na SD kartu a znovu načítanie z SD karty
 • čítanie SD karty cez RS 232, alebo po vybratí z riadiaceho systému s čítačkou SD kariet
 • blokovanie zmeny nastavených parametrov uzamykateľným tlačidlom, bez zopnutého tlačidla je možné len prezeranie zváracích a systémových parametrov
 • počítanie zvarov na výrobok a počítanie výrobkov na paletu – funkcia vhodná na sledovanie výroby u stacionárneho zváracieho stroja s manuálnou obsluhou
 • použitie v automatizovanom pracovisku – signály: pripravený, ukončenie cyklu, štart, prepínanie programov cez binárne vstupy a iné
 • 16x vstup 24V DC
 • 8x výstup 24V DC / 0,5 A