Služby

Spoločnosť VTS – elektro s.r.o. sa zaoberá návrhom, vývojom, konštrukciou riadiacich systémov pre odporové a oblúkové zváranie, taxametrov a iných riadiacich systémov podľa želania zákazníka. Na požiadavku Vám navrhneme od hardwarových, cez firmwarové až po softwarové riešenia.

Zabezpečujeme opravy všetkých riadiacich systémov VTS – elektro, s.r.o. ako aj ich príslušenstva. Rovnako poskytujeme opravy všetkých taxametrov TJM.