Oblúkové zváranie

Oblúkové zváranie sa používa hlavne v rámci montážneho zvárania, pri prácach so špeciálnymi požiadavkami, pri prácach v sťažených podmienkach