O nás

Spoločnosť VTS – elektro, s.r.o. je rodinná firma zaoberajúca sa vývojom a výrobou mikroprocesorom riadených elektrotechnických zariadení, vrátane riadiacich systémov určených do zváracích strojov. Osobitnou kategóriou produktov sú taxametre, ktorých výrobou sa zaoberáme už od roku 1991.

Zakladateľom spoločnosti bol Ing. Ján Švancar, ktorý pri svojom pôsobení v spoločnosti vychádzal zo svojho vzdelania (bol absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave), ale aj z praktických skúseností získaných na oddelení vývoja Bratislavských elektrotechnických závodov, š.p., kde stál pri zrode mnohých vynálezov a zlepšovacích návrhov. Ing. Ján Švancar patril medzi prvých, ktorí v roku 1989 využili možnosť podnikať formou takzvaného povolenia na poskytovanie služieb, neskôr svoju činnosť realizoval ako živnostník.

Spoločnosť VTS – elektro, s.r.o. vznikla ako nástupca a pokračovateľ pôvodnej živnosti, pričom Ing. Ján Švancar bol aj naďalej väčšinovým spoločníkom a dušou firmy. V súčasnosti sú spoločníkmi deti pána Švancara – Katarína Malovičová a Filip Švancar, ako aj jeho zať Tomáš Malovič.

Spoločnosť sa popri tradičnom portfóliu výrobkov venuje aj vývoju a výrobe mikroprocesorom ovládaných riadiacich systémov na mieru podľa požiadaviek klientov a úprave softvéru súvisiaceho s nami vyrábanými produktmi priamo na mieru zákazníkovi.